اهمیت مهندسی ارزش در پروژه‌‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری؛ مطالعه موردی شهرستان آمل، استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه پیام نور، بخش کشاورزی، تهران

2 کارشناس ارشد روش‌های آبیاری، مهندسین مشاور شرکت خدمات مهندسی آب و خاک

3 کارشناس ارشد مهندسی زراعی، مهندسین مشاور شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استان لرستان

5 دانش آموخته رشته مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بنا به ‌دلایلی ممکن است، مشاور طراح امکان دسترسی به کلیه‌ی اطلاعات پایه را برای انتخاب بهترین طرح نداشته باشد. لذا در مرحله‌ی اجرا که اشکالات و نارسایی‌های طراحی ظاهر می‌شوند، بجاست تا مهندسین مشاور دستگاه نظارت، با بهره‌گیری از دانش مهندسی ارزش، مجموعه‌های‌ متشکل از چندین متخصص فنی را جهت بازنگری و تحلیل اجزای کار، مجددا بسیج و ساماندهی نماید، تا اجرای کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان تحقق بخشد. از جمله پروژه‌هایی که با مشکلات این‌چنینی مواجه هستند، طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری است که هدف آن توسعه مکانیزاسیون و افزایش تولیدات کشاورزی از طریق بهبود سیستم کاربری اراضی می‌باشد. پروژه تجهیز و نوسازی اراضی موضوع این تحقیق، چهار آیش هم‌مرز روستاهای چنگمیان، تمسک، سرخکلا و گلمزار از توابع دهستان دشت‌سر بخش دابودشت شهرستان آمل در استان مازندران را در برمی‌گیرد. در مرحله نظارت بر اجرا، تیم مهندسی ارزش با ترکیبی از متخصصان موردنیاز؛ اعم از ناظر کارگاهی، نمایندگان پیمانکاران مجری پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در هر آیش و نماینده کارفرما تشکیل شد. پس از طی فرآیندهای مدیریت ارزش، نتیجه، افزایش سطح خالص (زیرکشت) اراضی به مقدار 9720 متر مربع و 19.4 درصد صرفه جویی در هزینه‌های طرح نسبت به برآورد طراحی اولیه بوده است. لذا پیشنهاد اساسی این تحقیق آن است که اعمال مدیریت ارزش در هر پروژه‌ای اگر توصیه‌ای جدی و ضروری باشد، در این طرح مساله‌ای مؤکد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Value Engineering in Farm Development and Land Renovation Pprojects of paddy fields (Case study: Amol, Mazandaran, Iran)

نویسندگان [English]

  • Babak Moumeni 1
  • Mehran Lashti Zand 2
  • Babak Aghdasi 3
  • Kianfar payamani 4
  • Alireza sepahvand 5
1 - lecturer, Payam e Noor University,Department of Ariculture, Tehran
2 Specialist of Irrigation&Drainage unit, Iran Water and Soil Consulting Engineering Co. Mazandaran, Iran
3 Expert of Agriculture Engineering Division, Iran Water and Soil Consulting Engineering Co. Mazandaran, Iran
4
5
چکیده [English]

May, designer consulting engineers access to all the basic information for selecting the best plan is not provided. Therefore, in construction stage that problems of designation appear, it is suitable supervisor consulting engineers arrange again a set of technical specialists to analyze and evaluate details of project using value engineering in order to construct project by minimum of costs and time consuming. Among the projects that are faced with such problems farm development and land renovation that aims to develop paddy fields and the increasing mechanization of agricultural production through improved land use systems. Farm development and land renovation subject of this research, involving four villages bordering Chngmyan, Tamesk, Sorkhkola and Golmazar from Dashtsar rural district in Dabudasht division of Amol city, Mazandaran province, Iran. In Supervision system, value engineering team was formed with the required combination of expertise include: site supervisor, land of village representatives, contractors and employer representatives. After value management processes, these results has been estimated: 9720m2 increasing in the net surface (being cultivated) land and 19.4% saving in costs compared to the original design. The present study proposed that the value management techniques, if necessary in any project and is a serious recommendation, in paddy field farm development and land renovation project is an issue injunction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farm Development- Land Renovation- Paddy Field- Value Engineering- Costs
 
1- ماهرانی، م. 1378. مزایای استفاده از فناوری مهندسی ارزش در طرح اجرائی شبکه آبیاری و زهکشی واحد4 تجن. مهندسین مشاور مهاب قدس، نخستین سمینار ملی مهندسی ارزش، ص 11- 1.
2- محجوبی، آ.، ک. طرفی، و ع. کردانی. 1385. تغییر مسیر زهکش اصلی ساحل چپ پروژه هندیجان و حذف سه رشته زهکش درجه دو. اولین همایش ملی مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
3- قمرنیا، ه.، ع. چراغی، و س. سپهری. 1387. کاربرد مهندسی ارزش در بهینه نمودن شبکه آبیاری و زهکشی بابا هادی قصر شیرین. سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، ص 13- 1.
4- مشکی‌زاده، م.، و ش. سبزیوند. 1384. بهره گیری از تکنیک مهندسی ارزش در مدیریت اجرایی پروژه های آبیاری  و زهکشی. نخستین کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی، ص683- 675.
5- کریمی، م. 1386. خلاصه کتاب بهبود بی تردید: آموزش کاربردی مهندسی ارزش. خلاصه شده توسط علی‌رضا شجاعی، س. ع. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (مدیریت جذب و آموزش مدیران). ص 20.
6- شرکت مهندسی آب و خاک کشور (دفتر مطالعات مازندران). 1385. مطالعات مرحله دوم آیش‌های چنگمیان، تمسک و گلمزار 1 و2. 75 ص.
7- توسلی، م.ر. 1378. بررسی تاثیر عملیات نوین تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی در شالیزارهای سنتی استان مازندران بر عملکرد تولید برنج. پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی منطقه شمال، 145 ص.
8- عظیمی، ر. 1384. تحلیلی بر روند اجرایی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی شالیزاری استان مازندران. 5ص.
9- مومنی، ب. و ی. حسن پور. 1385. مدیریت آب و خاک استان مازندران (عملکرد، دستاوردها و چالش‌ها). سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران. 6 ص.
10-Jabalameli , M.S., Abaii, M., Ghavamifar, K., 2005, The Application of Value Engineering in Project Management, Iran’s Planning and Management Publication, Tehran, 2005.
11- Pourhassan, K., T. MA. 2009 .Implementation of Value Methodology Concept within the Iranian Construction Industry – Two Case Studies. www.aipm2009.com.au.
12- Annual Value Engineering Program Report, Fiscal Years 1996, 1998 & 2000. Department of the Interior, USBR.