ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر

2 مربی بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشگاه شهید باهنر،کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

4 استادیارگروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

5 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

آب به عنوان یک نهاده تولیدی، همانند سایر نهاده‌های تولیدی دارای تقاضا و در نتیجه ارزش است.  متقاضیان این منبع حیاتی نیز با توجه به نوع مصرف و ارزش محصول تولیدی، اقدام به خرید آب می­کنند.  هدف این مطالعه تعیین ارزش آب آبیاری در شهرستان میبد است. برای بدست آوردن قیمت آب جهت آبیاری در بخش کشاورزی می­توان از تجزیه و تحلیل روش قیمت­گذاری بر اساس تابع تولید استفاده کرد. زمانی از این روش استفاده می­شود که قیمت هر واحد آب به صورت مجزا در بازار مشخص نباشد، آمار و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای و تکمیل 183 پرسشنامه در سال 90-1389 جمع‌آوری گردید.  برای بررسی هدف تحقیق تابع تولید مناسب تخمین زده شد و با استفاده از آن ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب محاسبه گردید، نتیجه این تحقیق نشان می­دهد که ارزش تولید نهایی آب در تولید محصول به  میزان کیفیت (میزان هدایت الکتریکی) آب بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Valuation of Groundwater for agricultural used (Ec approach)

نویسندگان [English]

 • Mohammad reza Zaremehrjerdi 1
 • Abbas rezaei 2
 • Maryam Ziaabadi 3
 • Ataallah Kaviyan 4
 • Kaka Shahedi 5
1 Assistant professor in agricultural economics at ShahidBahonar university of Kerman, Iran
2 educator department water engineer at ShahidBahonar university of Kerman, Iran
3
4
5
چکیده [English]

Water as a production input, like other inputs has demand and thereby price. The applicants of this important source buy water with considering the kind of its consumption and the values of its output. The aim of this paper is to determine the value of groundwater irrigation water in Mybodcounty, Iran. To find the market price of irrigation water in agricultural sector the production function was used.  This method is used when the unit price of water is not distinguishable in market place.  Therefore, the cluster sampling method is used, some 183 questionnaires were completed for determining the values of water and land in 2010. 
The findings indicated than the marginal production per unit of water was higher than corresponding cost of pumping

کلیدواژه‌ها [English]

 • Valuation
 • Groundwater
 • Ec approach
 1. دهقانیان، س. و ن.  شاهنوشی. 1373. برآورد تابع تقاضای تجویزی آب و تعیین الگوی کشت بر اساس قیمت سایه‌ای آب، مجله علوم و صنایع کشاورزی، جلد8، شماره 2، ص 97-109.
 2. دشتی، ق. 1374.  سیاست قیمت‌گذاری و تقاضای آب کشاورزی درایران، مجموعه مقالات کنفرانس منطقه‌ای مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 3. سلطانی، غ. و م. زیبایی. 1375. نرخ گذاری آب کشاورزی، مجله آب و توسعه، ویژه نخستین گردهمایی علمی کاربردی اقتصاد آب، شماره 14، ص 12-21.
 4. فرخ، ب. 1375. قیمت گذاری بر مبنای هزینه نهایی.  مجله آب و توسعه، شماره 1 ص 22-32.
 5. عزیزی، ج. 1380. پایداری آب کشاورزی.  اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 36،ص 153-160

6-Gayatri, A. and B. Edward.  2000.  Valuing groundwater recharge through agricultural production in the Hadejia in northern Nigeria.  Agricultural Economics, 22: 247-259

7- Moran, D. and S. Dann.  2008.  The economic value of water use: Implications for implementing the water framework directive in Scotland.  Journal of Environmental Management.  87: 484-496

8- John, F. and M. Gregory.  1999. Estimating irrigation water value using hedonic price analysis. Land Economics, 75(3) : 440-452

9-Moore, G. and R. Michael. 1999. Estimating irrigator ability to pay for reclamation water.  Land Economics, 75: 562-578

10- Koundouri, P.P. Pashardes.  2001 Hedonic price analysis and selectivity bias: Water salinity and demand for land.  Department of Economics University of Cyprus.

11- Joanpoor, P. and L. Keri.  2007.  Exploring the hedonic value of ambient water quality: A local watershed- based study.  Ecological Economics.  60: 797-806

12- Fontes. P. and A. Carneiro.  2009. Land suitability, water balance and agricultural technology as a geographic- technological index to support regional planning and economic studies.  Land using Policy.  26:589-598

13- Birol. K. and P. Koundouri. 2006. Using economic valuation techniques to inform water resources management: A survey and critical appraisal of available techniques and an application.  Science of the Total Environment.  365: 105-122.