نویسنده = مهدی مکاری
اثر کم‌آبیاری با آب شور بر عملکرد و صفات رویشی گیاه اسفناج (Spinacia Oleraceae L.) در یک اقلیم خشک

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 92-110

10.22125/iwe.2021.142026

هادی دهقان؛ مهدی مکاری؛ مسعود محمدی؛ جواد رمضانی مقدم


بررسی کلیماتولوژی آهنگ تغییرات خط ساحلی خلیج میانکاله

دوره 10، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 188-200

10.22125/iwe.2020.107101

میثم عابدین پور؛ رضا نوروز ولاشدی؛ مجتبی خوش روش؛ مهدی مکاری؛ دانیال قربانی