کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: منابع آب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه نااطمینانی نرخ ارز و صادرات آب مجازی در ایران

دوره 8، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 57-71

جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ سروش کیانی قلعه سرد