ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه آجی‌چای با روش‌های اکو- هیدرولوژیکی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

2 2- کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

4 1- دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

طرح­های توسعه منابع آب دارای اثرات زیست محیطی متعددی می­باشند، که تغییر رژیم طبیعی رودخانه‌ و کاهش جریان سطحی پایین‌دست از مهم­ترین آن است. برآورد جریان زیست محیطی مورد نیاز، برای سلامت رودخانه‌ها و اکوسیستم­های آبی پایین‌دست از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. با توجه به اینکه رودخانه آجی‌چای تأمین کننده 10 درصد سهم آب سطحی ورودی به دریاچه ارومیه است. لذا تأمین و تخصیص نیاز آب زیست محیطی این رودخانه یک کار مهم بشمار می­رود. هدف اصلی در این پژوهش، ارزیابی توزیع ماهیانه جریان زیست محیطی یک رودخانه شاخص با جریان دائمی (آجی‌چای در حوضه دریاچه ارومیه)، با استفاده از روش­های اکو- هیدرولوژیکی می‌باشد. بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برآورد جریان زیست محیطی از روش  FDC-shifting تطابق بهتری با پتانسیل جریان آجی­چای و روش مدیریت زیست محیطی آن دارد. برای حفظ رودخانه آجی‌چای در حداقل وضعیت اکولوژیکی قابل قبول (کلاس مدیریت زیست محیطی C)، شدت جریان متوسط سالیانه معادل 52/1 مترمکعب بر ثانیه، باید در موقعیت ایستگاه  هیدرومتری آخولا (در کیلومتر 70 از دریاچه ارومیه)، برقرار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Environmental Flows in the Ajichay River Using Eco-Hydrological Methods

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hemmati 1
  • Soheyla. Alizadeh 2
  • Mehdi Yasi 3
  • Rasoul Ilkhanipour 4
1 water eng. dep.
2
3
4 4- Assistant professor of water engineering, Urmia University
چکیده [English]

Development of water resources projects are accompanied by several environmental impacts, among them, the changes in the natural flow regime and the reduction of downstream water flows. The assessment of environmental flow requirements in a river eco-system is a challenging practice. Ajichay River is the most important river of Urmia Lakes Basin, Providing 10% of entrance surface water flow to the lake. Therefore, Provision of environmental water requirements of this river is to be an important task. The main aim of the present study was to use different Eco-hydrologic methods to determine the environmental flow requirements in a typical perennial river, the Ajichay River. The overall results indicate that the FDC Shifting method is well adapted to the river condition. In order to maintain the Ajichay River at minimum acceptable environmental status (i.e. Class C of the River environmental management), an average annual flow of 1.52 m3/s is to be allocated along the river in the Akhula Station, located 70 km upstream from the Urmia Lake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ajichay river
  • Akhula
  • ecology
  • Urmia lake basin
  • water quality