مدل‌سازی عددی اثرات ترمودینامیکی آب دریا بر خوردگی سازه‌های ساحلی و فراساحلی جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران و مهندسی مدیریت منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

2 گروه عمران، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.

3 گروه عمران، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران.

10.22125/iwe.2023.405562.1732

چکیده

در اطراف دریاهای ایران مخازن نفتی متعددی وجود دارد. سازه های دریایی به دلیل قرار گرفتن در محیط دریایی به دلیل بتنی یا فلزی بودن در معرض خوردگی و تخریب قرار می گیرند. بنابراین در ساخت سازه دریایی بررسی شرایط مختلف دریا و همچنین اعماق مختلف آب در محل ساخت سازه ضروری است. در این پژوهش تغییرات ماهانة دما و شوری سطح دریا به‌عنوان دو خاصیت مهم آب دریا، با استفاده از مدل MITgcm که یک مدل سه بعدی و غیرخطی است، با دقیق‌ترین اطلاعات عمق‌سنجی و با دقت مکانی 2 دقیقه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. به این منظور داده‌های دما، شوری، نرخ تبخیر منهای بارندگی، باد، شار گرمای خالص با دقت زمانی یک ماهه و دقت مکانی یک درجه به عنوان داده‌های اولیه به مدل معرفی گردید. نتایج سال آخر مدل‌سازی نشان می‌دهند که بیش‌ترین مقادیر شوری سطح دریا به مقدار PSU 3/37 و نیز دمای سطح دریا به مقدار 2/32 درجه سانتی‌گراد در فصل تابستان و در نزدیکی سواحل جنوبی ایران رخ می‌دهد. از طرفی شدت بادها در دریای عربی در فصل تابستان نسبت به فصول دیگر سال بیشتر بوده و شدت جریانات سطحی نیز بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Modeling of the Thermodynamic Effects of Sea Waters on the Corrosion in Coastal and Offshore Structures in the South of Iran

نویسندگان [English]

  • Saber Piroti 1
  • Kamal Rahmani 2
  • Saeed Mollaesmaeilpour 3
1 عضو هیات علمی دانشگاه
2 Department of Civil Engineering, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran.
3 Department of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnique), Tehran, Iran.
چکیده [English]

However, several factors affect the corrosion of a marine structure. Investigating each of the factors involved in the corrosion of a structure in the environmental conditions of sea water is very difficult and complex, and each of the researches that have been carried out on the corrosion of these structures, often on one type of corrosion and also on one or more metals and or alloy is done. In this research, the monthly changes of sea surface temperature and sea surface, as two important properties of sea water, have been studied using the MITgcm model, which is a three-dimensional and non-linear model, with the most accurate bathymetric data and with a spatial accuracy of 2 minutes. For this purpose, the data of temperature, salinity, evaporation rate minus precipitation, wind, net heat flux with a time accuracy of one month and a spatial accuracy of one degree were introduced to the model as initial data. The results of the last year of modeling show that the highest values of sea surface salinity (SSS) at the value of 37.3 PSU and sea surface temperature (SST) at the value of 32.2 degrees Celsius occur in the summer season near the southern coast of Iran. On the other hand, the intensity of winds in the Arabian Sea is higher in the summer season than in other seasons of the year, and the intensity of the surface currents is also higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea surface temperature (SST)
  • Sea surface salinity (SSS)
  • Thermodynamic properties of sea water
  • Marine structures