بررسی نحوه تخلیه پساب سایت آب شیرین کن بندر خمیر به کمک روابط تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکترا مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان Email: khangani@yahoo.com Mobile: 09131413028

3 کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده

بیشتر مناطق ساحلی، خشک هستند ولی منابع آب شور زیادی در دسترس دارند. آب شیرین مصرفی کشورهای حوزه خلیج فارس توسط تقطیر آب دریاها با استفاده از انرژی سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود. اما با توجه به افزایش قیمت نفت و همچنین آلودگی حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی جهت تامین انرژی مورد نیازآب شیرین، بسیاری از این کشورها توجه زیادی به تقطیر خورشیدی به عنوان گزینه‌ای امید بخش و سازگار با محیط زیست کرده‌اند. اما استفاده از سایت‌های آب شیرین کن موجب تولید پساب به مراتب با غلظت نمک بالاتری از آب دریا می‌باشد که فارغ از معایب زیست محیطی نیست و لذا می‌بایست نحوه دفع پساب به نحوی باشد که کمترین اثر را بر روی محیط پذیرنده پساب (دریا در اکثر مواقع) داشته باشد. میزان ترقیق اولیه و خصوصیاتش نقش مهمی را در طراحی دفع فاضلاب به دریا ایفا می‌کند. استفاده از مدل‌های ناحیه اختلاط تخمین ترقیق اولیه بسیار مرسوم است. در این مطالعه به عملکرد پخشاننده‌های T شکل در آبهای کم عمق با استفاده از معادلات تجربی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of form of discharging waste water in Bandar Khamir by the empirical equations

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nezhad naderi 1
  • Mohammadjavad Khanjani 2
  • Reza Montazemi Vazifeh doust 3
1 - Ph. D. Student of civil engineering in Hydraulic structures; Shahid Bahonar University of Kerman
2
3 - M.Sc of civil engineering in Hydraulic structures
چکیده [English]

The use of solar distillation of saline water resources are in areas that are available in many convenient ways to obtain fresh water resources. But the sites that produce waste water and desalination of sea water is much higher salt concentrations. Waste must be disposed of in such a way that the least effect on the acceptor water environment (sea, in most cases). Initial dilution of effluent disposal into the sea and its characteristics play an important role in designing plays.Using the mixing model estimates of initial dilution is very common. In this study the waste disposal site in Bandar Khamir solar desalination using empirical equations have been addressed. Initial dilution related to water depth, diameter, flow rate, the distance between the openings, the velocity of the water is. The most critical with regard to different environmental conditions and the best initial dilution was determined

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Making freshwater site
  • Saltwater
  • Mixing zone
  • Initial dilution
  • T form Diffuser

1-       اسماعیل نیا، ع. و ا.ا. شهیدی. 1387. " بررسی میزان ترقیق اولیه در پخشاننده‌های T شکل و اثر تغییر زاویه عمودی پخشاننده"، هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور.

2-        تکدستان، ا.، ن. حاجی زاده و ن. جعفرزاده. 1385. " تخلیه فاضلاب به دریا گزینه مطلوب برای دفع فاضلاب شهری در مناطق ساحلی"، هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سازمان بنادر و کشتیرانی، تهران.
3-        مشیرپناهی، د.، م. قاهری و ف. رعنایی. 1389. " مکان‌یابی و نحوه دفع پساب سایت آب شیرین کن بندر خمیر"، جهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران.

4-       Adams, E.E. 1982. Dilution analysis for unidirectional diffusers, Journal of the Hydraulic Division, ASCE, Vol. 108, No. HY3, PP. 327- 342.

5-       7-Subramanya, K. and P.D. Porey. 1984." Trajectory of a turbulent cross" j.hydr.res., delft,the Netherlands, 22(5), 343- 345.

6-       Won Seo, I.I., H.S. Kim, D. Yu and D.S. Kim. 2001. Performance of Tee diffusers in shallow water with cross flow. J. of Hydr Eng., 34, 53-61.