نویسنده = احمد اکبری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 108-120

10.22125/iwe.2019.95878

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردارشهرکی


2. بررسی رابطه نااطمینانی نرخ ارز و صادرات آب مجازی در ایران

دوره 8، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 57-71

جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ سروش کیانی قلعه سرد