موضوعات = اقلیم
ارزیابی مدل هیدرولوژیکیSWAT ،در شرایط اقلیم، حوزه آبخیز تجن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.22125/iwe.2023.365708.1679

رحمان علی حق شناس گتابی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ هادی رزاقیان؛ بابک مومنی


رویکرد نوآورانه برآورد داده های گمشده بارش ماهانه در حوضه آبریز بلوچستان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22125/iwe.2023.422204.1761

حمید نظری پور؛ خورشید کریم؛ محمود خسروی؛ سید مهدی امیرجهانشاهی


اثر تغییر اقلیم بر آینده جریان رودخانه‌ای دشت خاش (استان سیستان و بلوچستان)

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 212-236

10.22125/iwe.2023.398017.1720

امین حسینی؛ حسین جهان تیغ؛ فرهاد ذوالفقاری؛ مجتبی محمدی


تاثیر تغییر کاربری اراضی بر شاخص‌های طول درشت مویینگی و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از نفوذسنج دیسک مکشی

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 306-322

10.22125/iwe.2022.295621.1533

یاسر حسینی؛ پیمان باقری؛ جواد رمضانی مقدم؛ علی رسول زاده


ارزیابی شاخص خشکسالی هواشناسی و سناریو تغییر اقلیم بر میزان جریان و حجم مخزن سد کرج

دوره 13، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 320-339

10.22125/iwe.2023.169896

محمد صادقی نصیرآبادی؛ امیر خسروجردی؛ سیدحبیب موسوی جهرمی؛ مهدی سرایی تبریزی


ارزیابی مدل‌‌های داده محور مبتنی بر ریزمقیاس نمایی مقادیر دمای روزانه

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 274-291

10.22125/iwe.2022.150747

حسین خزیمه نژاد؛ مریم صفوی گردینی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محمد ناظری تهرودی


بررسی متغیرهای هواشناسی مؤثر در روند تبخیر-تعرق مرجع در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 310-333

10.22125/iwe.2022.150750

سمیه حجابی؛ حسن رضائیان؛ محمد امین وظیفه خواه


تحلیل روند مشخصه‌های خشکسالی در ایران با استفاده از شاخص‌های تک و چندمتغیره

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 334-353

10.22125/iwe.2022.150751

سنا عبدالهی؛ ام البنین بذرافشان؛ مرضیه شکاری


اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای اقلیمی و رواناب حوضه سد کمال صالح استان مرکزی

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 261-282

10.22125/iwe.2022.146407

زهرا فهیمی راد؛ طاهر رجایی؛ نازنین شاه کرمی


ارزیابی روند تغییرات دمای سطح آب دریای خزر در دوره زمانی 1989 تا 2019

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 271-290

10.22125/iwe.2021.142414

رضا ذاکری نژاد؛ احسان جهانیان؛ سعید موحدی