دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، تابستان 1399 
3. ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه آجی‌چای با روش‌های اکو- هیدرولوژیکی

صفحه 33-45

محمد همتی؛ سهیلا علیزاده؛ مهدی یاسی؛ رسول ایلخانی‌پور


6. تعیین ضریب زوال آلودگی رودخانه‌های تالار و بابلرود

صفحه 82-95

رستم صادقی تالارپشتی؛ کیومرث ابراهیمی؛ عبدالحسین هورفر


9. موقعیت بهینه پرده آب بند و کف بند در کاهش فاکتورهای نشت در پی سدهای انحرافی

صفحه 127-143

سید مصطفی اشرفی؛ خلیل اژدری؛ سید حسین حسینی؛ صمد امامقلی زاده


10. ارزیابی کارایی مدل‌های نظری آبشویی املاح خاک در دشت آزادگان

صفحه 144-166

مریم محمدزاده؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ مهناز اسکندری


11. بررسی آنالیز حساسیت پارامترهای سیل نسبت به تغییرات زبری ( مطالعه موردی: منطقه شیروان)

صفحه 167-180

مهران صابری تنسوان؛ زهرا گنجی نوروزی؛ مهدی دلقندی؛ وجیهه درستکار