دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، اسفند 1396، صفحه 1-226 
مکان‌یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از تلفیق GIS و AHP (مطالعه موردی: حاشیه کویر لوت، کرمان)

صفحه 116-128

محمد بحرالعلوم؛ محمود رضا ملایی نیا؛ محمدرضا امینی‌زاده بزنجانی