دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، خرداد 1391، صفحه 1-123 
بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی

صفحه 70-82

محمدرضا امینی‌زاده بزنجانی؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس


بررسی کمی آب‌های زیرزمینی دشت قوچان- شیروان با استفاده از GIS

صفحه 83-96

غلامرضا لشکری پور؛ محمد نخعی؛ ولی‌اله بهزادی فر


کارآیی روش‌های مختلف تفکیک داده در افزایش دقّت و صحّت منحنی سنجه رسوب؛ مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز سفید رود

صفحه 97-111

جبارهادی قورقی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ ، قربان وهاب‌زاده؛ عبدالواحد خالدی درویشان