دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، خرداد 1393، صفحه 1-132 
تخمین سطح ایستابی با استفاده از یک روش ترکیبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در دشت رامهرمز

صفحه 26-38

رضا زمانی احمدمحمودی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حیدر زارعی؛ فریدون رادمنش


مقایسه چند روش درون یابی مکانی و انتخاب مناسب ترین روش برای پهنه بندی نیترات و فسفات در آب زیرزمینی شهرکرد

صفحه 51-63

الهام فتحی هفشجانی؛ حبیب الله بیگی هرچگانی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ سید حسن طباطبایی


تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان

صفحه 89-102

میرحسن میریعقوب‏زاده؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کاکا شاهدی؛ کریم عباسپور؛ سمیرا اخوان


پیش بینی کیفیت آب‌های سطحی با استفاده از روش درخت تصمیم

صفحه 76-88

محمد تقی ستاری؛ مهدی عباسقلی نایب زاد؛ رسول میرعباسی نجف آبادی