کلیدواژه‌ها = خشکسالی
بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی در دشت رفسنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22125/iwe.2023.416325.1749

سعید صالحیان؛ مصطفی کدخدایی؛ رحمت اله منشی زاده


تحلیل فضایی نمایه خشکسالی اجمالی(RDI) در ایران مرکزی (مطالعه موردی : استان یزد)

دوره 9، شماره 4، تیر 1398، صفحه 160-176

10.22125/iwe.2019.90261

مهران فاطمی؛ محمد حسن رحیمیان؛ محمد اکرامی؛ جلال برخورداری


بررسی خشکسالی درنیمه جنوبی استان گلستان با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها و GIS

دوره 9، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 125-142

10.22125/iwe.2019.88677

ام البنی محمدرضاپور؛ میثم امیری؛ محبوبه ابراهیمی؛ امین امینی راکان


کاربرد مدل شبکه عصبی موجک در تخمین شاخص بارش استاندارد

دوره 7، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 81-96

حمیدرضا باباعلی؛ رضا دهقانی


توسعه مدل پیش‌‌بینی وقوع خشکسالی؛ مطالعه موردی شهرستان آبیک استان قزوین

دوره 7، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 166-174

فاطمه مقصود؛ ام البنین بذرافشان


بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت فسا- فارس( سال های 1387 الی 1392 )

دوره 6، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 103-11

عبدالرسول زارعی؛ مهدی بهرامی


بررسی توزیع زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی در جنوب غرب کشور؛ مطالعه موردی حوضه کرخه

دوره 5، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 60-79

جهانگیر پرهمت؛ طیب رضیئی؛ سیما رحیمی بندرآبادی


ارزیابی عملکرد شبکه‌های سد زاینده‌رود در دوره خشکسالی با استفاده از مدل WEAP

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 18-28

فائزه موحدیان عطار؛ حسین صمدی بروجنی