دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، تیر 1400 
بررسی آزمایشگاهی کارایی پوشش جنگلی ساحلی در کاهش نرخ انتقال رسوب کرانه ساحل

صفحه 38-52

10.22125/iwe.2021.133678

حامد جلیل مصیر؛ روح الله فتاحی؛ الهام قنبری عدیوی؛ مهدی اسدی آقبلاغی


بررسی تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی در حوضه آبریز هلیل رود جیرفت

صفحه 141-159

10.22125/iwe.2021.133694

محمد نادریان فر؛ ارسلان فاریابی؛ شاپور کوهستانی؛ مریم صفوی گردینی


بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان تولید انرژی برقابی سد کارون

صفحه 251-236

10.22125/iwe.2021.133761

فهیمه امینی ناغانی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ رضا زمانی احمدمحمودی؛ محمدعلی نصر اصفهانی


بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهر اراک با استفاده از GIS

صفحه 368-381

10.22125/iwe.2021.133770

الهام روحی؛ مهرداد هادیپور؛ آزاده کاظمی؛ علی اکبر ملکی راد


هشدار اولیه بیابان‌زایی آبخوان دشت مشهد بر اساس پیش‌بینی پارامترهای کمی و کیفی آب زیرزمینی

صفحه 382-399

10.22125/iwe.2021.133771

مهدی گل افشانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ ، آرش ملکیان؛ خالد احمدآلی؛ سمانه باقری