دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، تیر 1402 
واسنجی هیدرولیک جریان و رسوب مدل ریاضی شبه دوبعدی شیونو و نایت در رودخانه زارم‌رود

صفحه 66-84

10.22125/iwe.2023.173241

مرتضی نبی زاده ولوکلائی؛ عبدارضا ظهیری؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب گیاه خیار (Cucumis sativus L.) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 165-182

10.22125/iwe.2023.173255

ساناز شکری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ منا گلابی؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ دن استرو


بررسی اثر سد ملاصدرا بر روی منابع و مصارف دشت کامفیروز و سد درودزن

صفحه 199-224

10.22125/iwe.2023.173260

ابوالفضل لقب دوست آرانی؛ حیدر زارعی؛ فریدون رادمنش؛ مهدی ضرغامی


قیمت‌گذاری آب کشاورزی در شرایط عدم حتمیت (مطالعه موردی: دشت رفسنجان- انار)

صفحه 329-346

10.22125/iwe.2023.173318

سیمین محسنی؛ محمد رضا زارع مهرجردی؛ محمد عبداللهی عزت آبادی؛ حسین مهرابی بشر آبادی