دوره و شماره: دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402 
مطالعه عددی عملکرد شمع‌های ساده در تضعیف امواج ساحلی

صفحه 38-60

10.22125/iwe.2022.356768.1662

فاطمه قاسمی؛ الهام قنبری عدیوی؛ روح الله فتاحی؛ نریمان مهرانفر


جانمایی بهینه سنسورهای تشخیص آلاینده در شبکه‌های توزیع آب با درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها

صفحه 211-228

10.22125/iwe.2022.349734.1648

محسن دهقانی درمیان؛ سیروس حریف؛ غلامرضا عزیزیان؛ شروین فقیهی‌راد؛ سید محمد هادی مشکاتی؛ محمد بابایی ملکشاه