دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، فروردین 1402 
مدل سازی عددی جریان و انتقال بار بستر با استفاده از روش Roe

صفحه 73-91

10.22125/iwe.2023.168169

عبدالرضا توکلی؛ مهناز قائینی حصاروئیه؛ احسان فدائی کرمانی


بررسی گسترش جبهه‌رطوبتی خاک از منبع نقطه‌ای در خاک‌های مطبق افقی و عمودی

صفحه 180-195

10.22125/iwe.2023.168174

ناصر رمضانیان عزیزی؛ عسکری تشکری؛ عیسی معروف‌پور؛ صمد امامقلی زاده


تحلیل مهندسی سیستم آبرسانی نویافته در بافت تاریخی شهر بروجرد

صفحه 196-210

10.22125/iwe.2023.168315

سید یعقوب کریمی؛ صفر معروفی؛ یدالله حیدری؛ احمد درویشی؛ اسماعیل همتی ازندریانی؛ حجت الله یونسی


ارزیابی شاخص خشکسالی هواشناسی و سناریو تغییر اقلیم بر میزان جریان و حجم مخزن سد کرج

صفحه 320-339

10.22125/iwe.2023.169896

محمد صادقی نصیرآبادی؛ امیر خسروجردی؛ سیدحبیب موسوی جهرمی؛ مهدی سرایی تبریزی


استفاده از رس سپیولیت، زغال زیستی ذرت و کمپلکس رس-زغال زیستی در حذف سرب از محیط‌های آبی

صفحه 402-420

10.22125/iwe.2023.169907

سروش سلیمانیان؛ زهرا گنجی نوروزی؛ ,وجیهه درستکار؛ محمد هادی موحدنژاد؛ ماشالله رضاکاظمی