موضوعات = منابع آب
مروری بر برخی از شاخص‌های ایستا و ناایستا برای پایش خشکسالی در ایران و سایر کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.22125/iwe.2023.404878.1729

سحر دلاور؛ صدیقه انوری؛ محمد نجف زاده؛ فرشاد فتحیان


برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی دشت جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22125/iwe.2023.396203.1717

فرخنده عارفی زاده؛ مهدیه امیری نژاد؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ ام البنین بذرافشان


ارزیابی هیدروشیمیایی کیفیت آب زرینه رود و سیمینه رود در کاربری های مختلف

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 298-320

10.22125/iwe.2023.365194.1678

بهاره حسین پناهی؛ سامان نیک مهر؛ کیومرث ابراهیمی


پهنه‌بندی سیلاب و شبیه‌سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه‌ با استفاده از نرم‌افزار HEC-RAS

دوره 14، شماره 1، مهر 1402، صفحه 200-214

10.22125/iwe.2022.326215.1601

ماجده روح اللهی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده


جانمایی بهینه سنسورهای تشخیص آلاینده در شبکه‌های توزیع آب با درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 211-228

10.22125/iwe.2022.349734.1648

محسن دهقانی درمیان؛ سیروس حریف؛ غلامرضا عزیزیان؛ شروین فقیهی‌راد؛ سید محمد هادی مشکاتی؛ محمد بابایی ملکشاه


شبیه‌سازی دو بعدی الگوی جریان در مجاری روباز با استفاده از شمای تنصیف زمان

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 229-247

10.22125/iwe.2023.375529.1691

مریم تیموری یگانه؛ محمد مهدی حیدری؛ رسول قبادیان


بررسی اثر سد ملاصدرا بر روی منابع و مصارف دشت کامفیروز و سد درودزن

دوره 13، شماره 4، تیر 1402، صفحه 199-224

10.22125/iwe.2023.173260

ابوالفضل لقب دوست آرانی؛ حیدر زارعی؛ فریدون رادمنش؛ مهدی ضرغامی


شناسایی منطقه نشت در سیستم‌های توزیع آب بزرگ (مطالعه موردی: شهر ماهان در استان کرمان)

دوره 13، شماره 4، تیر 1402، صفحه 247-267

10.22125/iwe.2023.173289

یاسمن سادات هاشمی پور؛ غالمعباس بارانی؛ احسان فدائی کرمانی


تعیین مکانهای مناسب برداشت آب باران با استفاده از GIS و FAHP

دوره 13، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 251-267

10.22125/iwe.2023.168323

فرهاد فقیهی؛ حسین جهانتیغ


کاهش تبخیر از سطح آب با استفاده از مونولایرها

دوره 13، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 268-284

10.22125/iwe.2023.168324

جواد ظهیری؛ مهرداد کریم زاده


اثر کمپوست زباله شهری بر عملکرد کلزا و کارایی مصرف آب و نیتروژن

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 216-230

10.22125/iwe.2022.162634

هادی رزاقیان؛ مهدی جعفری تلوکلایی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ بهروز محسنی؛ سمانه دوستی پاشاکلایی


استفاده از فونیزه به عنوان ماده‌ای جدید به منظور کاهش تبخیر از منابع آب

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 231-246

10.22125/iwe.2022.162637

سید یعقوب کریمی؛ صفر معروفی؛ راضیه ابراهیمی؛ علی اکبر سبزی پرور


قابلیت اطمینان، بهینه‌سازی و تحلیل اقتصادی سامانه استحصال آب باران از پشت‌بام

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 268-282

10.22125/iwe.2022.162640

هادی شوکتی؛ مهدی کوچک‌زاده؛ علی‌اکبر نوروزی


ارزیابی و شبیه‌سازی تاثیر مدیریت سطح ایستابی بر عملکرد برنج و اجزای آن با استفاده از مدل DSSAT

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 157-175

10.22125/iwe.2022.150689

محسن رمضانی واسوکلائی؛ عبدالله درزی؛ سید فرهاد صابر علی؛ شهریار کاظمی


مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه میناب با کاربرد شاخص پایداری اصلاح شده

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 182-199

10.22125/iwe.2022.146398

سجاد مشایخی؛ کیومرث ابراهیمی؛ فرشته مدرسی؛ شهاب عراقی نژاد